O mnie

Witam na mojej stronie. Znajdziesz tu wszystko (lub prawie wszystko) co jest potrzebne do wykonania robótek na drutach. Znajdziesz tu porady dla początkujących i zaawansowanych. Przykłady ściegów na druty i szydełko.

Wzory ażurowe


Wzory ażurowe

Wzory ażurowe powstają ogólnie poprzez stosowanie narzutów włóczki i przerabianie razem określonych oczek, a w kolejnych rzędach przerabianie narzutów zwykle jako oczka lewe.
Generalnie bilans oczek jest taki sam w ramach danego rzędu lub kilku rzędów, bo każdy narzut musi być zbilansowany łączeniem innych oczek.
Narzut polega na podłożeniu druta pod włóczkę od dołu lub od góry. Po wykonaniu w tym miejscu, w kolejnym rzędzie zwykle lewego oczka powstaje bezpieczna, tj. nieprująca się "dziura".
W zależności od użytego ściegu ażurowego możemy uzyskać wręcz fantazyjne"dziury". Wzór ażurowy stosuje się do wyrobów lekkich, przewiewnych, typowo kobiecych.
Przykłady ściegów ażurowych:
Symbole:
B - oczko brzegowe
P - oczko prawe
P+N - oczko prawe, a następnie narzut
L - oczko lewe
L+N - oczko lewe, a następnie narzut
N+2P - narzut, a następnie 2 oczka razem, przerobione na prawo tak, jak jedno prawe
N+2Pp - narzut, a następnie 2 oczka prawe przeciągane (pierwsze oczko zdjąć na prawy drut bez przerobienia, drugie przerobić na prawo i przeciągnąć przez oczko zdjęte)
3P - 3 oczka razem na prawo
3Pp - 3 oczka razem na prawo przeciągane ( 1 oczko zdjąć na prawy drut bez przerobienia, 2 oczka przerobić razem na prawo i przeciągnąć przez oczko zdjęte) 
Uwaga !!! Rzędy nieparzyste to prawa strona robótki, rzędy parzyste to lewa strona robótki !!!.
              Jako pierwsze w rzędzie wykonuje się oczka zaznaczone przy numerze rzędu
              (wynika to z obracania robótki na drugą stronę po każdym przerobionym rzędzie).

 1. W poniższym ściegu ażurowym nabieramy parzystą ilość oczek.

              góra robótki
 rząd 6 B L L L L B
 B N+2P N+2P B rząd 5
 rząd 4 B L L L L B
 B P P P P B rząd 3
 rząd 2 B L L L L B
 B P P P P B rząd 1

              dół robótki
                 <-----------------------------------------------------------   kierunek robótki

    Próbka ściegu ażurowego 1:

 azurprosty

2. W poniższym ściegu ażurowym nabieramy również parzystą ilość oczek

              góra robótki
 rząd 6 B N+2Pp N+2Pp B
 B N+2Pp N+2Pp B rząd 5
 rząd 4 B N+2Pp N+2Pp B
 B N+2Pp N+2Pp B rząd 3
 rząd 2 B N+2Pp N+2Pp B
 B N+2Pp N+2Pp B rząd 1

              dół robótki
                 <-----------------------------------------------------------   kierunek robótki

    Próbka ściegu ażurowego 2:
azurowy2

3. Ścieg ażurowy Liście:

              góra robótki
16
 B P L L L L L L L L L L L L P P L L L L L L L L L L L L P B
 B L P P P P P P P P P P P P L L P P P P P P P P P P P P L B
15
14
 B P L L L L L L L L L L L L P P L L L L L L L L L L L L P B
 B L P P P P P P P P P P P  P L L P P P P P P P P P P P P L B
 13
 12
 B P L L L L L L L L L L L L P P L L L L L L L L L L L P B
 B L P P P P P P P P P P P P L L P P P P P P P P P P P P L B
 11
10
 B P L L L L L L L L L L L L P P L L L L L L L L L L L L P B
 B L
 3
P
+
N
 P P P P
 P
+
N
 P
+
N
 P P P L L P P P P
 P
+
N
 P
+
N
 P P P
 3
P
+
N
 L B
 9
8
 B P L L L L L L L L L L L L P P L L L L L L L L L L L L P B
 B L P P
 3
P
+
N
 P P P
 P
+
N
 P
+
N
 P P L L P P P
 P
+
N
 P
+
N
 P P
 3
P
+
N
 P P L B
 7
6
 B P L L L L L L L L L L L L P P L L L L L L L L L L L L P B
 B L P P P P
 3
P
+
N
 P P
 P
+
N
 P
+
N
 P L L P P
 P
+
N
 P
+
N
 P
 3
P
+
N
 P P P P L B
 5
 4
 B P L L L L L L L L L L L P P L L L L L L L L L L L L P B
 B L P P P P
 3
P
p
 P
 P
+
N
 P
+
N
 L L P
 P
+
N
 P
+
N
 3
P
+
N
 P P P P P P L B
 3
 2
 B P L L L L L L L L L L P P L L L L L L L L L L P B
 B L P P P P
3
P
p
P
+
N
 L
+
N
L
P
+
N
3
P
+
N
 P P P L B
 1

              dół robótki
                 <-----------------------------------------------------------   kierunek robótki
 Wskazówka: dla ułatwienia - w rzędach parzystych należy przerabiać oczka tak, jak się ukazują, tzn. oczka prawe jak prawe. lewe jako lewe, narzuty przerabiać na lewo.
    Próbka ściegu ażurowego Liście:
                        Nabrać 30 oczek
 azurliscie

 Bluzeczka ażurowa damska z włóczki bawełnianej "zerówka"
bluzeczka ażurowa
WIELE OSÓB PYTA O ŚCIEG DO TEJ "ŻÓŁTEJ BLUZI" :) Pojawił się już na mojej stronce, jest to ścieg nr Ap14 w Dziale Pasy ażurowe   tutaj
OGÓLNY OPIS WYKONANIA BLUZECZKI:
Falowana dolna linia powstaje automatycznie, w wyniku użytego ściegu Ap14 .
Pierwsze dwa rzędy po nabraniu oczek wykonane zostały ściegiem francuskim, aby robótka nie miała tendencji do zawijania się.
Zwężające się pionowe pasy to efekt gubienia oczka prawego na brzegu ściegu podstawowego. Nie jest to konieczne, ale chodziło o pewne zaznaczenie talii.
Na wysokości talii wykonany jest ściągacz, 3 oczka prawe i 2 oczka lewe, ale oczywiście może tu być dowolność
Dalsza część przodu i tyłu wykonana jest oczkami podstawowymi, prawymi.. Stopniowo dodanych zostało po obu stronach kilka oczek (ze względu na biust i poszerzające się w tym miejscu plecy). 
Na wysokości pach gubione były oczka, w sumie linia ścięcia przebiega pod kątem ok. 45 st.
Rękawki też wykonane są ściegiem Ap14, w kształcie trapezów, przy czym jeden bok, łączący się z tyłem powinien być dłuższy (taki jak ścięcie tyłu).
Wszystkie elementy należy zszyć. Górę można nabrać na druty okrągłe i zrobić 4 lub 5 rządków wykończenia zwykłym ściągaczem
i bluzeczka gotowa :)

Ściegi ażurowe

Bardzo efektownymi, a jednocześnie dość prostymi ściegami są  Pasy ażurowe.
Oprócz kombinacji oczek prawych i lewych, stosuje się tutaj dodatkowe elementy jak: narzut oraz przerabianie dwóch oczek jako jednego, na dwa sposoby.
Podobnie jak w ściegach strukturalnych, każda sekwencja oczek i rzędów dla danego ściegu jest motywem do powtarzania, przy czym powtórzeniu podlegają oczka między oczkami brzegowymi w danym rzędzie.
Zapis ściegu odczytujemy od dołu, czyli tak, jak wykonuje się robótkę i jednocześnie od prawej strony ku lewej, czyli też tak, jak wykonuje się robótkę.
Rzędy w zapisie dotyczą zawsze kolejnych rzędów nieparzystych (1,3,5... itd.), czyli praktycznie prawej strony robótki. Oczka w rzędach parzystych nie są ujęte w zapisie, ponieważ wykonujemy je tak, jak się pojawiają. Oznacza to, że jeżeli oczko pojawia się jako lewe, przerabiamy je na lewo, jeżeli pojawia sie jako prawe, przerabiamy je na prawo. Narzuty przerabiamy w rzędach parzystych na lewo.
Czasami ścieg wymusza, aby rząd parzysty (czyli lewa strona robótki) był przerobiony w odmienny sposób. W takiej sytuacji w zapisie uwidoczniony będzie ten odmienny, parzysty rządek.
Każdy rodzaj ściegu Pasy ażurowe ma swój symbol katalogowy (np. Ap1 to Pasy ażurowe  nr1)
Do każdego ściegu dołączane będą sukcesywnie zdjęcia próbki robótki.

Legenda:
 oczkobrzegowe  - oczko brzegowe
 oczkoprawe  - oczko prawe
 Uwaga!!! pusta kratka oznacza oczko lewe. Motyw ściegu do powtarzania jest w ten sposób bardziej przejrzysty do odczytu.
 narzut    - narzut
 dwanaprawo    - 2 oczka przerobić razem w prawo
 dwazlaczaneprzeciagane    - 2 oczka złączone przeciągane: 1 oczko zdjąć na prawo bez przerabiania, przerobić 1 oczko prawe i oczko zdjęte przeciągnąć ponad oczkiem przerobionym
 oczkopraweskrzyzowane   - oczko prawe skrzyżowane - drut wkłuć jak najbardziej od przodu
 dwazlaczonenalewo   - 2 oczka złączone na lewo
 3oczkanaprawo   - 3 oczka przerobić razem na prawo
 3oczkaprzeciagane   - 3 oczka złączone przeciągane: 1 oczko zdjąć na prawo bez przerabiania, 2 oczka przerobić razem na prawo i oczko zdjęte przeciągnąć ponad oczkiem przerobionym

Pasy ażurowe


Ap1
               
Próbka ściegu Ap1
ap1nowe

Opis Próbki Ap1 :
Motyw Ap1  powtórzony został w próbce 3 razy w poziomie
(nie licząc oczek brzegowych), czyli na druty nabrana została
ilość oczek 42 + 2 oczka brzegowe.
W pionie motyw powtórzony został 1 raz.
Przy użytej włóczce i drutach (użyłam cieńsze druty niż w przypadku Ap4)  powstał prostokąt o wymiarach około 18 cm x 13 cm.


Ap2Ap3


 Próbka ściegu Ap3
PasazurowyAp3 

Opis Próbki Ap3 :
Motyw Ap3  powtórzony został w próbce 2 razy w poziomie
(nie licząc oczek brzegowych), czyli na druty nabrana została
ilość oczek 50 + 2 oczka brzegowe.
W pionie motyw powtórzony został przeszło 1,5 raza
Przy użytej włóczce i drutach powstał duży prostokąt o wymiarach około 22 cm x 14 cm.


Ap4


 Próbka ściegu Ap4 
Ap4

Opis Próbki Ap4 :
Motyw Ap4  powtórzony został w próbce 2 razy w poziomie
(nie licząc oczek brzegowych), czyli na druty nabrana została
ilość oczek 34 + 2 oczka brzegowe.
W pionie motyw powtórzony został również 2 razy.
Przy użytej włóczce i drutach powstał prostokąt o wymiarach około 13 cm x 14 cm.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz